Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Zapewnienie Państwu bezpieczeństwa podczas wykonywanych zabiegów jest dla nas sprawą priorytetową. Dlatego szczególną uwagę przywiązujemy do czystości narzędzi. “Zainstalowane” rozwiązania przewyższają wymogi inspekcji sanitarnej. Wszystkie narzędzia pakowane są w pakiety sterylizowane w nowoczesnym autoclawie – Tauclave 3000. Materiały jednorazowe wykorzystujemy wszędzie, gdzie to możliwe i utylizujemy zaraz po użyciu.