Implanty

Utrata nawet pojedyńczego zęba nie jest obojętna dla całego układu gryzienia i każdy ubytek wymaga jak najszybszego uzupełnienia. Zostawienie pustego miejsca po zębie jest poważnym błędem. Zęby bowiem tworzą tak spójny zespół, że zaczynają się przesuwać lub wysuwać, aby spotkać inne, z którymi mogłyby kontaktować. Utrata jednego lub większej ilości zębów daje kilka możliwości uzupełnienia ich. Jedną z nich jest umieszczenie w kości implantu czyli sztucznego korzenia. W Triodencie wykonujemy zabiegi wszczepiania implantów, nawet w trudnych warunkach stomatologicznych wykorzystując zabiegi sterowania i regeneracji kości.

Implant

Implant to wykonana z tytanu śruba – część wewnętrzna o ściśle określonym kształcie i specjalnie przygotowanej powierzchni, którą lekarz implantolog wprowadza do kości szczęki lub żuchwy w miejscu utraconego korzenia zęba. Na tej śrubie opiera się wówczas część zewnętrzną- naddziąsłową np. porcelanową koronę protetyczną.

Zalety implantu

– nie osłabia zębów sąsiednich – odbudowując brakujący ząb nie naruszamy ( nie szlifujemy) sąsiednich zębów. Jest to działanie nie inwazyjne i nie osłabia zębów sąsiednich.
– umożliwia odbudowę zęba na długie lata
– pełnia wysokie wymogi estetyczne gdyż zęby na implantach wyglądają bardzo naturalnie.
– zapobiega zanikowi kości
– zapewnia Pacjentowi pełny komfort psychiczny i fizyczny

Rodzaje uzupełnień protetycznych na implantach

Mosty na implantach
Jest możliwe odbudowanie kilku brakujących zębów na dwóch implantach, lub nawet odtworzenie całego łuku zębowego( 6 do 8 implantów)

Ustabilizowanie protezy
Możliwe jest wykorzystanie implantów jako formy zamocowania -ustabilizowania protezy całkowitej za pomocą konstrukcji umieszczonej na 2 lub 4 implantach. Jest to alternatywa dla Pacjentów z problemami związanymi z ruchomością klasycznych protez.

Etapy leczenia

1. Badanie i planowanie leczenia implantologicznego
Podczas pierwszego spotkania lekarz prowadzący ? po przeprowadzeniu szczegółowej analizy ( zdjęcie panoramiczne i tomografia komputerowa)? dokona wyboru najlepszego sposobu przebiegu leczenia implantologicznego. Kolejnym krokiem – po podjęciu przez Pacjenta decyzji o kontynuowaniu leczenia ? jest umówienie się na drugą wizytę. W trakcie jej trwania lekarz prowadzący przedstawia Pacjentowi szczegółowy plan leczenia i przebiegu zabiegu. Ponadto, każdy Pacjent otrzymuje informacje na temat wielkości inwestycji, jaka jest związana z prowadzonym leczeniem (gwarancja nie zmienności ustalonej na wizycie ceny).

2. Przeprowadzenie zabiegu – część chirurgiczna
Podczas wizyty chirurg implantolog wprowadza do kości implanty. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym, jest bezbolesny i niejednokrotnie mniej inwazyjny niż skomplikowana ekstrakcja zęba.
Po wprowadzeniu wszczepów rana jest zaszywana i implanty pozostawia się na 3 do 6 miesięcy, całkowicie pokryte dziąsłem.

3. Osteointegracja ? okres wgajania się implantu
Jest to czas potrzebny na proces osteointegracji czyli zespalania się kości z powierzchnią implantów, dzięki czemu uzyskuje się siłę umocowania nawet kilkukrotnie większą niż w przypadku naturalnego zęba. Okres ten trwa zazwyczaj 3-6 miesięcy

Żaden etap leczenia nie wymaga od pacjenta pozostawienia nieuzupełnionego braku zębowego nawet na jeden dzień. Jest to szczególnie istotne przy odbudowie zębów w odcinku przednim. W czasie potrzebnym, aby implanty zrosły się z kością, pacjent użytkuje tymczasowe, konwencjonalne uzupełnienie protetyczne.

4. Odbudowa zęba na implancie-część protetyczna
Po upływie 3-6 miesięcy implanty są odsłaniane i wykonywane jest widoczne w jamie ustnej ostateczne uzupełnienie protetyczne. W zależności od rodzaju braków zębowych oraz planu leczenia są to pojedyncze korony, mosty lub protezy na zatrzaskach.