Tomograf, Panorama, RTG/RVG

Radiowizjografia – RVG

To nowoczesna technika pozwalająca na uzyskanie dokładnych informacji o stanie uzębienia i przyzębia, w sposób mało inwazyjny, a jednocześnie szybko.

Zestaw urządzeń służących do uzyskania obrazu rentgenowskiego od razu na monitorze komputera, bez konieczności użycia klasycznej kliszy, pozwala zaoszczędzić czas poświęcany na proces wywoływania. Dawka promieniowania przyjęta przez pacjenta i lekarza jest nawet do 90 proc. niższa, aniżeli przy tradycyjnych sposobach. Możliwa jest komputerowa obróbka i archiwizacja zdjęć. Wszystko to w celu lepszych i szybszych rezultatów w leczeniu.

Zdjęcia punktowe (zębowe)

Badanie rentgenowskie jest jednym z podstawowych badań we współczesnej stomatologii. Zdjęcia rentgenowskie są niezbędne podczas leczenia endodontycznego (kanałowego), zabiegów chirurgicznych, w wykrywaniu próchnicy lub innych nieprawidłowości niewidocznych dla oka.  Zdjęcia punktowe są to zdjęcia pojedynczego zęba.

Zdjęcia pantomograficzne (panoramiczne)

Rentgen panoramiczny umożliwia bezpieczne wykonywanie zdjęć rentgenowskich obrazujących szczękę i żuchwę wraz ze stawami skroniowo-żuchwowymi. Pozwala na uwidocznienie problemu związanego z uzębieniem i przedstawienie optymalnego planu leczenia. Jest nieodzowne w leczeniu protetycznym, ortodontycznym i chirurgicznym.

Tomografia zębów CBCT

Tomografia zębów w stomatologii jest najdokładniejszym i rozstrzygającym badaniem RTG. Do tego tomografia zębów CBCT jest najmniej obciążającym badaniem 3D. Na zdjęciach w tej metodzie jesteśmy w stanie nie tyko zobaczyć zaburzenia i stany zapalne w rejonie twarzoczaszki, ale je dokładnie zlokalizować, obejrzeć i pomierzyć. Otrzymujemy projekcje we wszystkich trzech płaszczyznach. Płaszczyźnie czołowej, strzałkowej (bocznej) i horyzontalnej. Do tego uzyskujemy także model komputerowy przestrzenny wycinka szczeki i żuchwy wraz zębami.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Nazwa jednostki organizacyjnej:

NZOZ „TRIODENT” Sp.zo.o., Poradnia Stomatologiczna
Os. Piastów 65 / u7, 31 – 625 Kraków
Numer NIP: 6792778929, Numer REGON: 356580622

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na:

 • badaniach stomatologicznych wewnątrzustnych
 • badaniach stomatologicznych zewnątrzustnych
 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące

zezwolenie MPWIS

wymienić aparaty rtg:

 • stomatologiczny aparat do zdjęć punktowych model Gendex Expert DC
  nr: 40 – 1884716 DP

DECYZJA Nr 2/8/09 z dnia 30.01.2009

 • stomatologiczny aparat do zdjęć pantomograficznych model CS 8100 3D
  nr: FAID312

DECYZJA Nr 2/106/2017 z dnia 10.08.2017

uruchamianiu pracowni decyzja MPWIS – DECYZJA Nr 1/98/2017 z dnia 10.08.2017

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

Dawkomierza środowiskowego -w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka efektywna nie została przekroczona

Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych, których wyniki dostępne są w protokole z Pomiarów Osłon Stałych w danej Pracowni RTG.
Wyniki tych pomiarów mieszczą się w normie.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

 • pracownicy: 20mSv/rok;
 • ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność
w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi
i środowisko.

Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.